ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น  ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๘๐ ราย

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4325 5066 โทรสาร 0 4325 5066
E-mail : aopdb05@doae.go.th