ยินดีต้อนรับ.....ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
     
 
 
 
     

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958
E-mail : aopdb05@doae.go.th