หน้าหลัก คลังความรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อหน่วยงาน

+++ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น +++

 

ผอ.ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น แนะนำการเลี้ยงชันโรงแก่เกษตรกร

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือการดำเนินงานฟาร์มต้นแบบจิ้งหรีดปลอดเชื้อไวรัส

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานวันปิยะมหาราช

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2565

ผอ. ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ร่วมสัมนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ตรวจสุขภาพผึ้งพันธุ์ประจำสัปดาห์

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชนโดยใช้หนอนแมลงวันลาย

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบรมชนกาธเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ร่วมตรวจสอบและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น ร่วมสัมนาการยกระดับการเลี้ยงผึ้ง

ศสพ. จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน

ศสพ.ขอนแก่น ตรวจสุขภาพผึ้งพันธุ์

ศสพ.ขอนแก่นตรวจสุขภาพผึ้งโพรง

 

เดือน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958

E-mail : aopdb05@doae.go.th