ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
การบังคับใช้เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.4K3 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง การแต่งตั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (นายประยูร อินสกุล)
8352 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศ สป.กษ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
5084 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศ สป.กษ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2954 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
ประกาศ สป.กษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4901 เดือน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
6965 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
1671 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)
661 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
743 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ต.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2003 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง