•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • ประกาศ ให้เช่าพื้นที่ตลาดโรงทอจอหอ จ.นครราชสีมา (โซนตลาด อ.ต.ก.)...
  เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2565
 • พิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย...
  เผยแพร่ : 4 ตุลาคม 2565
 • พิธีเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน...
  เผยแพร่ : 28 กันยายน 2565
 • งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบ 50 ปี...
  เผยแพร่ : 28 กันยายน 2565
 • อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “เทศกาลถือศีล กินเจ” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน...
  เผยแพร่ : 23 กันยายน 2565
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี...
  เผยแพร่ : 16 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ...
  เผยแพร่ : 16 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดทำข้อมูลข่าวสาร อ.ต.ก. ผ่านระบบออนไลน์ (Online Media) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 14 กันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานองค์ก...
  เผยแพร่ : 14 กันยายน 2565
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
  เผยแพร่ : 13 กันยายน 2565
 • ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
  เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 3 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบนิติกร 4...
  เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
  เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565
 • ประกาศผลการสอบบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังห...
  เผยแพร่ : 23 กันยายน 2565
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2565