ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-06-07 14:45:18

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านข้าว ภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านข้าว ภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-10 15:37:48

อ่านต่อ...
Sample project image

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-08-30 14:04:33

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2021-02-08 16:17:27

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-08-09 11:26:50

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าว MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน จับมือพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

กรมข้าว MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน จับมือพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-08-08 14:22:28

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว เตรียมรับรองพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางให้พี่น้องชาวนา

กรมการข้าว เตรียมรับรองพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางให้พี่น้องชาวนา

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-08-08 14:15:25

อ่านต่อ...
Sample project image

รองข้าวหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว

รองข้าวหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-07-05 14:41:25

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน

กรมการข้าว โชว์ผลงานวิจัย กลุ่มศูนย์ภาคอิสาน

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-31 17:08:47

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมข้าวหารือ TOPCON เตรียมนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้ หวังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการแปลงให้เกษตรกร

กรมข้าวหารือ TOPCON เตรียมนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาทดลองใช้ หวังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการแปลงให้เกษตรกร

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-27 09:05:28

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

กรมการข้าวร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-26 17:56:59

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวร่วมกับGistda จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล “การจัดการระบบฐานข้อมูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ” สนับสนุนงานการเกษตรฯ

กรมการข้าวร่วมกับGistda จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล “การจัดการระบบฐานข้อมูล ภูมิศาสตร์สารสนเทศ” สนับสนุนงานการเกษตรฯ

โดย : กรมการข้าว วันที่ 2022-05-26 12:41:37

อ่านต่อ...
Sample project image

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีในจังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2022-09-29 14:02:14

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-29 13:32:02

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง วันที่ 2022-09-28 16:11:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2565

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-09-28 15:31:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมติดตามการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2566

วันที่ 23 กันยายน 2565 ร่วมติดตามการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-09-28 11:39:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2566

วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก วันที่ 2022-09-28 11:35:21

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

อบรมโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง วันที่ 2022-09-27 15:21:55

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565

ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-26 16:33:05

อ่านต่อ...

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดฯ และวัสดุเสื่อมสภาพ ปี2564

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่   2022-09-28 15:23:09    33     22 

ประวัติความเป็นมากรมการข้าว

  • โดย กรมการข้าว   2022-09-16 11:52:56    14     5 

รายงานผลการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประจำเดือนสิงหาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี   2022-09-06 16:07:32    24     0 

การบริการ


การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกซื้อปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

ประกาศยกเลิกซื้อปุ๋ยเคมี-อินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-09-15 16:36:11    19     9 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด   2022-08-26 16:32:40    33     12 

VDOลิงค์ที่น่าสนใจ