หน้าหลัก คลังความรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อหน่วยงาน

+++ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น +++

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกพืชพร้อมติดตั้งระบบน้ำระบบไฟฟ้าการเกษตรจุดรวบรวมพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตรเพื่อใช้พัฒนาศูนย์เรียนรู้แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตรเพื่อใช้พัฒนาศูนย์เรียนรู้แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผอ.ศสพ.ขอนแก่น ออกตรวจสุขภาพผึ้งพันธุ์ประจำสัปดาห์

ศสพ.ขอนแก่น ตรวจสุขภาพชันโรงประจำสัปดาห์

ศสพ.ขอนแก่น ตรวจสุขภาพผึ้งโพรงประจำสัปดาห์

ผอ.ศสพ.ขอนแก่น ร่วมติดตามให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศสพ.ขอนแก่น ย้ายผึ้งโพรงออกจากบ้านเรือนประชาชน

ศสพ.ขอนแก่น ตรวจสุขภาพผึ้งพันธุ์ประจำสัปดาห์

ศสพ.ขอนแก่น ย้ายผึ้งจากแหล่งล่อเลี้ยงเข้าแปลงเลี้ยง

ศสพ.ขอนแก่น ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

เดือน ตุลาคม กันยายน สิงหาคม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 400 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40001
โทรศัพท์ 0 4300 9958 โทรสาร 0 4300 9958

E-mail : aopdb05@doae.go.th